Ut Gemindehoes va Woabich

Omschrijving

UrbanBlue heeft een visie opgesteld voor de herontwikkeling van het Gemeentehuis van Ubach over Worms. Deze visie is als ontwikkelingsconcept "Residentie ut Gemindehoes va Woabich" vormgegeven. Een gebouw met een ziel. UrbanBlue gaat uit van wonen in een monument. Het realiseren van karaktervolle appartementen in een stijlzuiver gebouw met een traditionalistische bouwstijl. De geschiedenis als fundament vormt de basis voor ruimtelijke en functionele bestemmingskaders waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden. UrbanBlue werkt het concept uit op commerciële, financiële en planning technische aspecten van de herontwikkeling