Vastgoedvisie Sittard-Geleen


Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Sittard-Geleen heeft UrbanBlue in samenwerking met 4thecity de nieuwe vastgoedvisie voor de Gemeente Sittard-Geleen ontwikkeld. Doel was om een heldere structuur te krijgen waarbinnen strategische, tactische en operationele vastgoedaspecten effectief en efficiënt kunnen worden opgepakt. Het gaat hierbij om de honderden objecten gemeentelijk vastgoed, maar ook om de bredere ontwikkeling van vastgoed binnen de gemeente. Het rapport is medio 2020 opgeleverd.