vml Sophianum                  Gulpen - Wittem


Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Gulpen-Wittem heeft UrbanBlue in teamverband en samenwerking met 4thecity en FWP Architectuur een ontwikkelingsvisie mogen opstellen voor de herontwikkeling van het voormalig Sophianum, de oude LTS, in de kern Nijswiller. Na een brede consultatie (raad, inwoners, verenigingen) bleek breed draagvlak te bestaan voor deze visie en werd vanuit de samenleving Nijswiller erop aangedrongen om zsm tot realisatie te komen. Daarmee heeft deze opdracht een vervolg gekregen in het opstellen van een ontwikkelingsplan inclusief businessplan. Het vml Sophianum biedt kansen voor buurtfuncties, groen toerisme op kleine schaal, naast woningbouw en een nieuw gemeenschapshuis waar dorp en verenigingen als vanouds weer hun ontmoeting terug krijgen. Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke uitgangspunten bij deze opgave. De Gemeente Gulpen-Wittem hecht eraan dat het een gebiedsontwikkeling is voor, van en met de inwoners en verenigingen uit Nijswiller.