Perspectief voor Kerken

dekenaat Heerlen

Ideeën zoeken voor een mogelijke herbestemming en nieuwe toekomst van kerkgebouwen die met sluiting bedreigd worden. Samen met betrokkenen opstellen van een visiedocument voor kerken in het dekenaat Heerlen dat antwoord geeft op o.m. levensvatbaarheid, herontwikkeling, meerjarig onderhoud, en toekomstige betekenis van kerken zoals oorspronkelijk bedoeld. Hoe kan een kerk behouden blijven als ontmoetingsplek en een centrale functie vervullen in een moderne gemeenschap.

mihi cura futuri