Placemaking, is een dynamische en actieve aanpak voor programmering, ontwerp en beheer van publieke ruimten zoals een gebouw, een straat of een plein. Placemaking

wakkert de inspiratie aan bij (nieuwe) gebruikers zodat ruimten en plekken ontstaan waar

het goed toeven is, waar mensen graag willen zijn en het "welbevinden" van de gebruikers versterkt. (vrij naar www.pps.org)